Naše motto : “ spokojenost zákazníka je náš cíl...” VZT-KLIMA s.r.o. Borová 250,Struhařov u Mnichovic, Tel/Fax: +420 323 641 920,+420 603 440 537,vztklima@vztklima.cz